Weksle Inwestycyjne

Weksle Inwestycyjne mają funkcję kredytową. Fundusz Hipoteczny Yanok pozyskując środki od Inwestora Wekslowego używa tych pieniędzy do profesjonalnego udzielania pożyczek dla przedsiębiorstw. Pożyczki te zabezpieczone są między innymi hipoteką na nieruchomości, której wartość jest co najmniej dwukrotnie większa niż wysokość pożyczki (LTV max 50%).

Każda firma, której Fundusz Hipoteczny Yanok udziela finansowania jest skrupulatnie sprawdzana, a nieruchomości badane są pod kątem realnej wartości oraz płynności. To zapewnia bezpieczeństwo Inwestorom Wekslowym.

Inwestor Wekslowy nabywając Weksle Inwestycyjne uzyskuje papier wartościowy przynoszący mu stały dochód i bezpieczny zwrot inwestycji.

 • Zakup po dyskoncie: 10 000 PLN
 • Nominał: 11 800 PLN
 • Okres do całkowitego wykupu Weksla: 3 lata
 • Częściowy wykup: co miesiąc
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 6%

Weksel inwestycyjny 6%

 • Zakup po dyskoncie: 10 000 PLN
 • Nominał: 12 400 PLN
 • Okres do całkowitego wykupu Weksla: 3 lata
 • Częściowy wykup: co kwartał
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 8%

Weksel inwestycyjny 8%

 • Zakup po dyskoncie: 10 000 PLN
 • Nominał: 13 000 PLN
 • Okres do całkowitego wykupu Weksla: 3 lata
 • Częściowy wykup: raz w roku
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 10%

Weksel inwestycyjny 10%

Złożenie zapytania o dostępność weksli nie zobowiązuje do zawarcia jakiejkolwiek umowy.