SERWIS należy do Funduszu Hipotecznego Yanok

Weksle Inwestycyjne

 • Zakup po dyskoncie: 10 000 PLN
 • Nominał: 11 800 PLN
 • Okres do całkowitego wykupu Weksla: 3 lata
 • Częściowy wykup: co miesiąc
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 6%

Weksel inwestycyjny 6%

 • Zakup po dyskoncie: 10 000 PLN
 • Nominał: 12 400 PLN
 • Okres do całkowitego wykupu Weksla: 3 lata
 • Częściowy wykup: co kwartał
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 8%

Weksel inwestycyjny 8%

 • Zakup po dyskoncie: 10 000 PLN
 • Nominał: 13 000 PLN
 • Okres do całkowitego wykupu Weksla: 3 lata
 • Częściowy wykup: raz w roku
 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 10%

Weksel inwestycyjny 10%

Złożenie zapytania o dostępność weksli nie zobowiązuje do zawarcia jakiejkolwiek umowy.