O nas

Fundusz Hipoteczny Yanok jest spółką należącą do grupy kapitałowej KRN Media, prowadzącą specjalistyczną działalność finansową w zakresie udzielania krótkoterminowych pożyczek hipotecznych.

Fundusz tworzy politykę wieloletniego funkcjonowania na rynku finansowym jako bezpiecznej alternatywy banków i innych firm pożyczkowych, opierając się na dobrych praktykach biznesowych oraz na praktykach instytucji finansowych rynków zachodnich.

Podstawową korzyścią przynależności Emitenta do Grupy KRN Media jest:
 • Doskonała znajomość sytuacji na rynku nieruchomości (ceny, podaż, popyt) oparte na własnych, niezależnych statystykach i analizach;
 • Bezpośredni kontakt z ogromną liczbą uczestników rynku nieruchomości, w tym pośredników i rzeczoznawców, co daje Emitentowi niezafałszowaną wiedzę o wartości nieruchomości jako źródła zabezpieczenia.
Serwisy i wydawnictwa Grupy KRN Media:
 • Portal krn.pl - ogólnopolski portal rynku nieruchomości z rzetelnym podejściem do prezentowanych ofert nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego oraz wysoce oceniane treści merytoryczne z zakresu prawa, finansów oraz szeroko pojętego rynku nieruchomości.
 • RONIN - Raport ofert nieruchomości i notowania – specjalistyczne narzędzie do badań rynku nieruchomości, cen ofertowych oraz długoletnich trendów przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych, pracowników banków oraz funduszy i doradców inwestycyjnych.
 • Biuletyn KRN Media - wielokrotnie nagradzany biuletyn branżowy z rynku nieruchomości.
 • Krakowski Rynek Nieruchomości – drukowany dwutygodnik ukazuje się nieprzerwanie od 1994 roku i jest najbardziej rozpoznawalnym, najczęściej kupowanym czasopismem branży nieruchomości w Małopolsce, dzięki czemu od lat utrzymuje pozycję lidera na rynku.
 • Przegląd Ofert Prywatnych - Autorski program KRN Media, dedykowany głównie pośrednikom nieruchomości, który jest ich podstawowym narzędziem pracy– obecnie ok. 8 tysięcy agentów nieruchomości z całej Polski codziennie korzysta z tego programu.
 • E-biurowce.pl - jedyny serwis w Polsce poświęcony tylko rynkowi biurowemu. Prócz informacji branżowych oraz ofert biur na wynajem obejmuje również tematykę architektury, budowy i aranżacji biur. Artykuły, transakcje, wiadomości pozwalają użytkownikom uzyskać jak najwięcej informacji związanych z rynkiem biurowym.
 • KreoDom.pl - serwis sprzedaży gotowych projektów domów.
 • JakuTaku.pl - ogólnopolski serwis wynajmu mieszkań.
Fundusz Hipoteczny Yanok finansuje działalność pożyczkową głównie z kapitału dłużnego pochodzącego od Inwestorów. Podstawową formą pozyskiwaniu kapitału do udzielania Pożyczek Hipotecznych jest emisja weksli oraz obligacji.

Fundusz oferuje różne warianty weksli różniące się:
 • Wysokością dyskonta (co odpowiada oprocentowaniu od 6%-10% w skali roku)
 • Okresem częściowego wykupu weksla (co miesiąc, kwartał, co rok)
 • Okresem do całkowitego wykupu weksla (standardowy okres to 3 lata)

Majątkiem spółki Fundusz Hipoteczny Yanok są wierzytelności zabezpieczone hipotekami oraz pozostałymi zabezpieczeniami, wynikające z terminowo obsługiwanych pożyczek. Częściowy wykup weksli oraz odsetki od obligacji pokrywane są z odsetek obsługiwanych pożyczek, a wykup Weksli Inwestycyjnych oraz Obligacji następuje ze środków pochodzących od pożyczkobiorcy, który spłaca kapitał pożyczki lub ze środków pochodzących ze środków Inwestorów.
Grupa KRN media
Fundusz Hipoteczny Yanok