Złożenie zapytania o dostępność weksli nie zobowiązuje do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

 • nominał: 10 000 PLN
 • okres: 3 lata
 • wypłata odsetek: co miesiąc
 • oprocentowanie w skali roku: 6%
 • nominał: 10 000 PLN
 • okres: 3 lata
 • wypłata odsetek: co kwartał
 • oprocentowanie w skali roku: 8%
 • nominał: 10 000 PLN
 • okres: 3 lata
 • wypłata odsetek: raz w roku
 • oprocentowanie w skali roku: 10%
Sposób odbioru